"Družstvo vlastníků domu čp. 525 Špírkova ul. Praha 4", družstvo


Sídlo

Praha 4, Špírkova ul. č. 525

"Družstvo vlastníků domu čp. 525 Špírkova ul. Praha 4", družstvo - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 61861332

Zapsáno: 14.10.1994 (spisová značka Dr 1656 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 69 000Kč
  • Základní vklad - 3 000Kč

Předmět podnikání

"Družstvo vlastníků domu čp. 525 Špírkova ul. Praha 4", družstvo podniká v následujících oborech:

  • pronájem nemovitosti, bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem

Představenstvo

Ivo Neumann, fyzická osoba

Praha 4, Špírkova 525/8

funkce: předseda
ve funkci od: 26.09.2002
Lucie Růžičková, fyzická osoba

Praha 4, Špirkova 525/8, PSČ 142 00

funkce: místopředseda
ve funkci od: 26.01.2009
Jana Kožušníková, fyzická osoba

Praha 4, Špirkova 525/8, PSČ 142 00

funkce: místopředseda
ve funkci od: 26.05.2008

Za představenstvo jedná předseda družstva a v době jeho nepřítom= nosti místopředseda družstva neb jiný pověřený člen družstva. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva. Představenstvo může v konkrétních věcech písemnou plnou mocí pověřit zastupováním družstva další členy družstva, popřípadě jiné fyzické nebo právnické osoby.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Notářský zápis ze dne 24.5.1994 N 56/94, NZ 51/94


Poslední aktualizace dat: 22.01.2012. Aktualizovat data