"Družstvo vlastníků domu Řehořova 6/961, Praha 3", družstvo v likvidaci

ČR - Hlavní město Praha - Praha 3


Sídlo

Praha 3-Žižkov, Řehořova 6/961

"Družstvo vlastníků domu Řehořova 6/961, Praha 3", družstvo v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 61861413

Zapsáno: 02.09.1994 (spisová značka Dr 1664 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 3 125Kč

Předmět podnikání

"Družstvo vlastníků domu Řehořova 6/961, Praha 3", družstvo v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • pronájem nemovitosti, bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem

Představenstvo

Ing. Ludvík Tomášek, fyzická osoba

Praha 3, Řehořova 961/6, PSČ 130 00

funkce: Předseda
Vlastislav Kučera, fyzická osoba

Praha 3-Žižkov, Řehořova 961/6, PSČ 130 00

funkce: člen
Dušan Rychtalík, fyzická osoba

Praha 3-Žižkov, Řehořova 961/6, PSČ 130 00

funkce: člen

Předseda jedná jménem představenstva. Je-li pro právní úkon, který činí družstvo nebo představenstvo,předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva. Představenstvo družstva může v konkrétních věcech písemnou plnou mocí pověřit zastupováním družstva další členy družstva,popřípadě jiné fyzické nebo právnické osoby.

Likvidace

Ing. Ludvík Tomášek, fyzická osoba

Praha 3, Řehořova 961/6, PSČ 130 00

Dušan Rychtalík, fyzická osoba

Praha 3-Žižkov, Řehořova 961/6, PSČ 130 00

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 21.09.2009
ostatní skutečnosti:

Notářský zápis ze dne 11.7.1994 NZ 187/94, N 202/94

Ke zrušení "Družstva vlastníků domu Řehořova 6/961, Praha 3", družstva s likvidací a jeho vstupu do likvidace došlo rozhodnutím členské schůze ze dne 20.11.2007.

Ke dni právní moci usnesení o výmazu se z obchodního rejstříku vymazává "Družstvo vlastníků domu Řehořova 6/961, Praha 3", družstvo v likvidaci se sídlem Praha 3 - Žižkov, Řehořova 6/961, identifikační číslo 618 61 413. Právním důvodem výmazu je skončení likvidace družstva.


Poslední aktualizace dat: 22.01.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.