"Družstvo Ružinovská 1159/4"

ČR - Hlavní město Praha - Praha 4


Sídlo

Praha 4, Ružinovská 1159/4, PSČ 142 00

"Družstvo Ružinovská 1159/4" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 61861880

Zapsáno: 12.09.1994 (spisová značka Dr 1714 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 55 900Kč

Předmět podnikání

"Družstvo Ružinovská 1159/4" podniká v následujících oborech:

  • pronájem nemovitostí bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem

Představenstvo

Ing. Václav Šalom, fyzická osoba

Praha 4, Ružinovská 1159/4

funkce: Předseda
Ing. Robert Aldorf, fyzická osoba

Praha 4-Krč, Ružinovská 1159/4

funkce: Místopředseda
Ing. Pavel Nemeškal, fyzická osoba

Praha 4, Ružinovská 1159/4

funkce: Místopředseda

Všichni bytem Praha 4-Krč, Ružinovská 1159/4 Předseda družstva a v případě jeho nepřítomnosti místopřed- sedové zastupují družstvo vůči jiným právním subjektům, ma- jí podpisové právo ve věcech souvisejících s hospodářskou a finanční činností družstva a jsou zmocněni k veškerým jedná- ním týkajícím se družstva. Je-li pro právní úkon, který činí předseda nebo místopředse- dové, předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou sta- tutárních zástupců.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Základní členský vklad: 11 x po 2.300,- Kč splaceno 100% 9 x po 2.200,- Kč splaceno 100% 9 x po 1.200,- Kč splaceno 100%


Poslední aktualizace dat: 22.01.2012. Aktualizovat data