"Družstvo spoluvlastníků domu v Praze 4, Levského 3187",družstvo

ČR - Hlavní město Praha - Praha 12


Sídlo

Praha 12, Levského 3187, PSČ 143 00

"Družstvo spoluvlastníků domu v Praze 4, Levského 3187",družstvo - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 61863441

Zapsáno: 20.10.1994 (spisová značka Dr 1903 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 30 000Kč
  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč

Předmět podnikání

"Družstvo spoluvlastníků domu v Praze 4, Levského 3187",družstvo podniká v následujících oborech:

  • Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, poskytování základní služby spojené s pronájmem.

Firmy v nichž je firma zainteresována

Společenství pro dům č.p. 3187, Levského ul. v Praze 4
Sídlo: Praha 12, Levského 3187/6, PSČ 143 00

Statutarní orgán - člen

Představenstvo

Vladimír Švarc, fyzická osoba

Praha 4-Modřany, Levského 3187

funkce: člen představenstva
ve funkci od: 15.11.2000
Ing. Jiří Havelka, fyzická osoba

Praha 4-Modřany, Levského 3187

funkce: předseda představenstva
ve funkci od: 15.11.2000
Tomáš Marek, fyzická osoba

Praha 4-Modřany, Levského 3187

funkce: místopředseda představenstva
ve funkci od: 15.11.2000

Způsob jednání za družstvo Jménem družstva jedná předseda nebo místopředseda. Pro právní úkon, kde je nutná písemná forma je nutný podpis předsedy nebo místopředsedy družstva a jednoho člena představenstva.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Základní jmění družstva: 50 000,- Kč Základní členský vklad: 3 000,- Kč Údaje o zřízení družstva: Usnesením ustavující členské schůze družstva konané dne 12.10. 1994 osvědčené notářským zápisem notářem JUDr.Věrou Sáblíkovou, se sídlem v Praze 1, Štěpánská 63 pod č.j. N 166/94,NZ 159/94 bylo schváleno ustavení družstva a zároveň schváleny stanovy družstva.


Poslední aktualizace dat: 27.09.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.