"Družstvo spoluvlastníků domu v Praze 4,Botevova 3106", družstvo

ČR - Hlavní město Praha - Praha 12


Sídlo

Praha 12, Botevova 3106, PSČ 143 00

"Družstvo spoluvlastníků domu v Praze 4,Botevova 3106", družstvo - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 61863459

Zapsáno: 20.10.1994 (spisová značka Dr 1904 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč

Předmět podnikání

"Družstvo spoluvlastníků domu v Praze 4,Botevova 3106", družstvo podniká v následujících oborech:

  • Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, poskytování základní služby spojené s pronájmem.

Představenstvo

Ilona Borecká - předseda, fyzická osoba

Praha 4, Botevova 3106

funkce: Představenstvo
JUDr. Pavol Blaho, fyzická osoba

Praha 4, Botevova 3106

funkce: Místopředseda
Radovan Záhořík, fyzická osoba

Praha 4, Botevova 3106

funkce: Člen

Způsob jednání za družstvo: Jménem družstva jedná předseda nebo místopředseda družstva. U právních úkonů, kde je nutná písemná forma, je třeba podpisu předsedy nebo místopředsedy družstva a jednoho člena předsta- venstva.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Základní jmění družstva: 50 000,- Kč Základní členský vklad: 3 000,- Kč

Údaje o zřízení družstva: Usnesením ustavující členské schůze družstva konané dne 12.10. 1994 osvědčené notářským zápisem notářem JUDr. Věrou Sáblíkovou, se sídlem v Praze 1, Štěpánská 63 pod č.j. N 167/94,NZ 160/94 bylo schváleno ustavení družstva a zároveň schváleny stanovy družstva.


Poslední aktualizace dat: 22.01.2012. Aktualizovat data