"Družstvo spoluvlastníků domu v Praze 4-Kamýk, Cílkova 666", družstvo

ČR - Hlavní město Praha - Praha 12


Sídlo

Praha 12, Cílkova 666/5, PSČ 142 00

"Družstvo spoluvlastníků domu v Praze 4-Kamýk, Cílkova 666", družstvo - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 61863475

Zapsáno: 20.10.1994 (spisová značka Dr 1906 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč

Předmět podnikání

"Družstvo spoluvlastníků domu v Praze 4-Kamýk, Cílkova 666", družstvo podniká v následujících oborech:

  • Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, poskytování základní služby spojené s pronájmem.

Představenstvo

René Svitavský, fyzická osoba

Praha 7-Holešovice, Komunardů 1467/40

funkce: Předseda

Způsob jednání za družstvo: Jménem družstva jedná navenek předseda družstva. V době jeho nepřítomnosti je zastupován jiným členem družstva na základě písemné plné moci. Za družstvo podepisuje tak, že k názvu družstva připojí svůj podpis předseda popř. jiný člen družstva na základě písemné plné moci.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Základní jmění družstva: 50 000,- Kč Základní členský vklad: 7 000,- Kč Údaje o zřízení družstva: Usnesením ustavující členské schůze družstva, konané dne 12.10. 1994 osvědčené notářským zápisem notářem JUDr.Věrou Sáblíkovou, se sídlem v Praze 1, Štěpánská 63 č.j. N 168/94, NZ 161/94 bylo schváleno ustavení družstva a zároveň schváleny stanovy družstva.


Poslední aktualizace dat: 22.01.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.