"Družstvo Leger"

ČR - Hlavní město Praha - Praha 2


Sídlo

Praha 2, Legerova 1335/2, PSČ 120 00

"Družstvo Leger" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 61863653

Zapsáno: 17.10.1994 (spisová značka Dr 1882 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 3 000Kč
  • Zapisovaný kapitál - 57 000Kč

Předmět podnikání

"Družstvo Leger" podniká v následujících oborech:

  • Pronájem bytových a ostatních prostor v domě čp.1335,Praha 2, Vinohrady,Legerova 2 se základními službami spojenými s proná- jmem.

Představenstvo

Pavel Cikrt, fyzická osoba

Praha 2-Vinohrady, Legerova 1335/2, PSČ 120 00

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 19.01.2010
ve funkci od: 25.01.2010
Jan Ponomarev, fyzická osoba

Praha 2-Vinohrady, Legerova 1335/2, PSČ 120 00

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 19.01.2010
ve funkci od: 25.01.2010
Ing. Leopoldina Švehlová, fyzická osoba

Praha 2-Vinohrady, Legerova 1335/2, PSČ 120 00

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 19.01.2010
ve funkci od: 25.01.2010
Alexandra Součková, fyzická osoba

Praha 2-Vinohrady, Legerova 1335/2, PSČ 120 00

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 19.01.2010
ve funkci od: 25.01.2010
Terezie Dvořáková, fyzická osoba

Praha 2-Vinohrady, Legerova 1335/2, PSČ 120 00

funkce: předseda představenstva
členství od: 19.01.2010
ve funkci od: 25.01.2010

Způsob jednání za družstvo: Navenek zastupuje předseda, v jeho nepřítomnosti jím pověřený místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí předseda nebo místopředsedové předepsaná písemná forma /smlouvy, bankovní styk, atd/ je třeba podpisu třech statutárních zástupců.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 11.05.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.