"Družstvo Kolínská 8", družstvo

ČR - Hlavní město Praha - Praha 3


Sídlo

Praha 3, Kolínská 8/1743, PSČ 130 00

"Družstvo Kolínská 8", družstvo - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 61863831

Zapsáno: 17.10.1994 (spisová značka Dr 1922 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč

Předmět podnikání

"Družstvo Kolínská 8", družstvo podniká v následujících oborech:

  • Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, poskytování základní služby spojené s pronájmem.

Představenstvo

Jan Berný, fyzická osoba

Praha 4, Volkova 625

funkce: člen představenstva
členství od: 27.04.2006
Petr Boháč, fyzická osoba

Praha 3, Kolínská 8/1743

funkce: Člen
Ing. Tomáš Bukovský - předseda, fyzická osoba

Praha 3, Kolínská 8/1743

funkce: Představenstvo

Způsob jednání za družstvo: Jménem družstva jedná předseda nebo jeho zástupce. Je-li však pro právní úkon předepsána písemná forma, je nezbytný podpis alespoň dvou členů představenstva.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Základní jmění družstva: 50 000,- Kč Základní členský vklad: 2 500,- Kč Údaje o zřízení družstva: Usnesením ustavující členské schůze družstva konané dne 20.1. 1994 osvědčené notářským zápisem notářem Marií Chvalovou, se sídlem v Praze 3, Lucemburská 8/1496 pod č.j. N 14/94, NZ 14/94 bylo schváleno ustavení družstva a zároveň schváleny stanovy družstva.


Poslední aktualizace dat: 11.05.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.