"Maubis glass s.r.o." "v likvidaci"

ČR - Moravskoslezský kraj - Havířov


Sídlo

Havířov-Suchá, Na kopci 1, PSČ 735 64

"Maubis glass s.r.o." "v likvidaci" - detailní informace

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 61972029
záznam v živnostenském rejstříku: "Maubis glass s.r.o." "v likvidaci"

Zapsáno: 21.07.1994 (spisová značka C 7144 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Základní kapitál - 805 000Kč
  • Uvolněný obchodní podíl - 200 000Kč (splaceno 200 000Kč)
  • Uvolněný obchodní podíl - 160 000Kč (splaceno 160 000Kč)
  • Uvolněný obchodní podíl - 40 000Kč (splaceno 40 000Kč)

Předmět podnikání

"Maubis glass s.r.o." "v likvidaci" podniká v následujících oborech:

  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • obchodní činnost
  • dekorování skla a porcelánu a keramiky
  • výroba obalů

Likvidace

Ing. Petr Klus CSc., fyzická osoba

Frýdek-Místek, Řeznická 33

Společníci s vkladem

Moravská Brokerská Společnost s.r.o., právnická osoba

Dolní Domaslavice č. 296, PSČ 739 38

vklad: 405 000Kč , splaceno: 405 000Kč
IČO: 607 74 533
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 15.09.2007
ostatní skutečnosti:

Usnesením Okresního soudu v Karivné, pobočka Havířov ze dne 2.10.2003, čj. 126 Nc 1316/2003-3 nařídil soud exekuci podle pravomocného a vykonatelného platebního výměru čis. 72/98 Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky ze dne 24.10.2000, čj. ZP 72/98 na majetek povinného "Maubis glass s.r.o. " se sídlem Havířov, Suchá, Na Kopci 1 k uspokojení pohledávky oprávněného Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky se sídlem Praha 10, Na Mičánkách 2 ve výši 4 268,- Kč s příslušenstvím. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Juraj Polák, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Český Těšín, Havlíčkova 12.

Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. 15 Cm 166/2005-12 ze dne 27.9.2006, které nabylo právní moci dne 25.10.2006, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.

Obchodní společnost "Maubis glass s.r.o." "v likvidaci" se sídlem Havířov-Suchá, Na kopci 1, PSČ 735 64, IČ 619 72 029, se vymazává ke dni nabytí právní moci usnesení z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: Společnost se vymazává z obchodního rejstříku poté, co usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. 20 K 31/2007-27, ze dne 14.6.2007, které nabylo právní moci dne 11.7.2007, byl návrh na prohlášení konkurzu na majetek dlužníka "Maubis glass s.r.o." "v likvidaci" zamítnut pro nedostatek majetku.


Poslední aktualizace dat: 25.01.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.