"NADACE PRO ROZVOJ A PODPORU LETECTVÍ" v likvidaci

ČR - Zlínský kraj - Zlín


Sídlo

Zlín, Zálešná III/2622, PSČ 760 01

"NADACE PRO ROZVOJ A PODPORU LETECTVÍ" v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Nadace
IČ: 62181998

Zapsáno: 24.02.1999 (spisová značka N 201 - Krajský soud v Brně)

Kapitál společnosti

  • Nadační jmění - 500 000Kč

Účel nadace

"NADACE PRO ROZVOJ A PODPORU LETECTVÍ" v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • 1. Podpora výzkumu a vývoje civilních leteckých technologií, včetně poskytování finančních prostředků na technické zázemí vývoje a úhradu přímých či nepřímých nákladů tohoto výzkumu a vývoje.
  • 2. Financování rozvoje veškerých leteckých sportů včetně financování nákupu letecké techniky, zabezpečovacích, navigačních a dalších systémů, jakož i veškerého dalšího, s leteckými sporty souvisejícího technického zázemí.
  • 3. Přímá finanční podpora činnosti zařízení provozujících letecké sporty - aeroklubů civilních leteckých škol, doškolovacích, zdravotnických a jiných zařízení sloužících přímo či nepřímo potřebám leteckých sportů.
  • 4. Přímá finanční podpora pilotů a pilotních žáků
  • 5. Propagace českého leteckého průmyslu doma i v zahraničí.
  • 6. Přímá podpora společenských, soutěžních i propagačních akcí souvisejících s letectvím.

Správní rada

Ing. Miroslav Štrauf, fyzická osoba

Zlín, Zálešná III/2622, PSČ 760 01

funkce: člen
ing. Jiří Kusbach, fyzická osoba

Fryšták, Horní Ves, Ke Skalce 332, PSČ 763 16

funkce: člem

Jednání jménem nadace: Jednání jménem nadace se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu nadace připojí svůj podpis předseda správní rady, nebo kterýkoliv člen správní rady na základě písemného zmocnění ostatními členy správní rady.

Likvidace

Ing. Miroslav Štrauf, fyzická osoba

Zlín, Zálešná III/2622, PSČ 760 01

Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná a podepisuje likvidátor.

Revizoři

Stanislav Šiška, fyzická osoba

Šternberk, Světlov 94

Zřizovatelé nadace,

Ing. Miroslav Štrauf, fyzická osoba

Zlín, Zálešná III/2622, PSČ 760 01

ing. Jiří Kusbach, fyzická osoba

Fryšták, Horní Ves, Ke Skalce 332, PSČ 763 16

Ing. Pavel Dostál, fyzická osoba

Olomouc, Bulharská 4, PSČ 779 00

stav subjektu: Zaniklý
nadační majetek:

Finanční prostředky uloženy u České spořitelny, a.s., okresní pobočka Zlín, č.ú. 7253-668/0800.


datum zániku: 05.01.2010
ostatní skutečnosti:

Nadace byla zapsána v souladu s ust. § 35/1 z.č. 227/97 Sb., přechází na ni veškerá práva, povinnosti a závazky Nadace pro rozvoj a podporu českého letectví zaregistrované 1.11.1995 pod č.j. VN/775/95 u Okresního úřadu Zlín.

Usnesením KS v Brně ze dne 31.5.2007 sp.zn. 9 Cm 1/2007-11 byla obchodní společnost "NADACE PRO ROZVOJ A PODPORU LETECTVÍ" v likvidaci, IČ 62181998, Zlín, Zálešná III/2622 zrušena s likvidací a Ing. Miroslav Štrauf, nar. 27.3.1961, Zlín, Zálešná III/2622 byl ustanoven jejím likvidátorem.

"NADACE PRO ROZVOJ A PODPORU LETECTVÍ" v likvidaci, IČ 621 81 998, se sídlem Zlín, Zálešná III/2622, PSČ 760 01 se vymazává z nadačního rejstříku se všemi zápisy. Právní důvod výmazu: Právní důvod výmazu dle § 38g odst. 1 ObchZ - skončení likvidace.


Poslední aktualizace dat: 29.01.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.