" J A N E B A  s.r.o. " "v likvidaci"

ČR - Olomoucký kraj - Zábřeh


Sídlo

Zábřeh, Severovýchod 9, PSČ 789 01

" J A N E B A  s.r.o. " "v likvidaci" - detailní informace

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 62300351
záznam v živnostenském rejstříku: " J A N E B A s.r.o. " "v likvidaci"

Zapsáno: 18.05.1995 (spisová značka C 12529 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Uvolněný obchodní podíl - 20 000Kč (splaceno 20 000Kč)
  • Základní kapitál - 120 000Kč

Předmět podnikání

" J A N E B A  s.r.o. " "v likvidaci" podniká v následujících oborech:

  • zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
  • reprografické, reklamní a inzertní služby
  • obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Likvidace

Šárka Kaňová, fyzická osoba

Jestřebí-Pobučí 68, PSČ 789 01

Společníci s vkladem

Šárka Káňová, fyzická osoba

Zábřeh, Severovýchod 9

vklad: 100 000Kč , splaceno Vklad nepeněžitý vložen v plné výši.
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Soudní exekutor JUDr. Bohumír Krestýn, Exekutorský úřad Šumperk, Hlavní třída 8, PSČ 787 01, pověřený provedením exekuce na základě usnesení č.j. Nc 6660/2002 Okresního soudu v Šumperku, ze dne 29.11.2002, kterým byl nařízení výkon pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 29.11.2002, č.j. 15Nc 6660/2002, k uspokojení pohledávky oprávněného H.J.Heinz, CR/SR, se sídlem Praha 10, Malešice, v částce 76.298,-- Kč s úroky z prodlení ve výši 124.581,10 Kč a dále náklady předcházejícího řízení v částce 10.006,-- Kč a náklady exekučního řízení, jež budou vyčísleny dodatečně, proti povinnému Václavu Janebovi, nar. 24.5.1945, bytem Zábřeh, Severovýchod 9,rozhodl dne 23.1.2003 exekučním příkazem sp. zn. Ex 293/02, o provedení exekuce postižením jiných majetkových práv povinného, a to práva povinného na obchodní podíl u obchodní firmy "JANEBA s.r.o.", se sídlem Zábřeh, Severovýchod 9, okres Šumperk, IČO 62300351, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 12529.

Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu Ostrava, č.j. 24 Cm 2/2004-7, ze dne 10.2.2004, které nabylo právní moci dne 3.1.2005, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 9.2.2010, č. j. 30 Cm 5/2010-7, které nabylo právní moci dne 10.3.2010, byl jmenován likvidátor.


Poslední aktualizace dat: 02.11.2013. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.