"Bytové družstvo domu Janouškova 146", družstvo - v likvidaci

ČR - Hlavní město Praha - Praha 6


Sídlo

Praha 6, Janouškova 146, PSČ 162 00

"Bytové družstvo domu Janouškova 146", družstvo - v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 62408127

Zapsáno: 15.11.1994 (spisová značka Dr 1940 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 55 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo domu Janouškova 146", družstvo - v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • pronájem nemovitosti, bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem

Představenstvo

Miloslav Čížek, fyzická osoba

Praha 6-Veleslavín, Janouškova 146, PSČ 162 00

funkce: předseda
Ing. Václav Kosán, fyzická osoba

Praha 6-Veleslavín, Janouškova 146/4, PSČ 162 00

funkce: první zastupující předsedy
Ladislav Malý, fyzická osoba

Praha 6, Janouškova 146, PSČ 162 00

funkce: druhý zastupující předsedy

Předseda družstva je statutárním orgánem družstva. Předsedu zastupují dva členové družstva, kteří jsou k tomu ve stanoveném pořadí pověřeni členskou schůzí. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda družstva a další člen pověřený členskou schůzí.

Likvidace

Miloslav Čížek, fyzická osoba

Praha 6-Veleslavín, Janouškova 146, PSČ 162 00

Družstevníci

základní členský vklad, fyzická osoba
vklad: 5 000Kč
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 13.06.2007
ostatní skutečnosti:

Notářský zápis ze dne ze dne 6.10.1994 NZ 138/94, N 138/94

Vymazává se ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace ke dni 30.5.2007.


Poslední aktualizace dat: 10.02.2012. Aktualizovat data