"Hubert", družstvo v likvidaci

ČR - Hlavní město Praha - Praha 5


Sídlo

Praha 5, Lesnická 4, PSČ 150 00

"Hubert", družstvo v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 62408879

Zapsáno: 14.11.1994 (spisová značka Dr 2024 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč

Předmět podnikání

"Hubert", družstvo v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem

Likvidace

Ing. arch. David Bartoušek, fyzická osoba

Praha 5-Košíře, Nad Zámečkem 369/40, PSČ 150 00

Představenstvo

Tomáš Velan, fyzická osoba

Praha 9, Vysočanská 234

funkce: Člen představenstva
Ing. arch. David Bartoušek, fyzická osoba

Praha 5-Košíře, Nad Zámečkem 369/40, PSČ 150 00

funkce: Místopředseda představenstva
Pavel Ťulák, fyzická osoba

Praha 6, Mrkvičkova 1367

funkce: Předseda představenstva

Statutárním orgánem družstva je představenstvo, skládá se ze tří členů. Za představenstvo jedná navenek předseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. Při podepiso- vání jménem družstva připojí členové představenstva k obchodnímu jménu družstva označení své funkce a podpis.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Základní členský vklad: 6.250,- Kč

Notářským zápisem N 230 /2007 NZ 205/2007 ze dne 4.6.2007, kdy se konala náhradní členská schůze družstva bylo přijato rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací ke dni 4.6.2007 a jmenování likvidátora.


Poslední aktualizace dat: 11.05.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.