"Bytové družstvo Kvestorská 1178/11", družstvo, v likvidaci

ČR - Hlavní město Praha - Praha 4


Sídlo

Praha 4, Kvestorská 1178/11, PSČ 140 00

"Bytové družstvo Kvestorská 1178/11", družstvo, v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 62408887

Zapsáno: 17.11.1994 (spisová značka Dr 2025 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Kvestorská 1178/11", družstvo, v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, poskytování základní služby spojené s pronájmem.

Firmy na stejné adrese:

Představenstvo

Jaroslav Ž i ž k a - předseda, fyzická osoba

Praha 4, Kvestorská 1178/11

funkce: Představenstvo
Vladimír Kára, fyzická osoba

Praha 4, Kvestorská 1178/11

funkce: Místopředseda
Zdeněk Šupka, fyzická osoba

Praha 4, Kvestorská 1178/11

funkce: Místopředseda

Způsob jednání za družstvo: Jménem družstva jedná předseda družstva. Je-li pro právní úkon který činí představenstvo předepsána písemná forma je třeba podpisu dvou členů představenstva.

Likvidace

Ing. Ondřej René Ulmani, fyzická osoba

Praha 6-Břevnov, Čílova 1805/3, PSČ 162 00

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Základní jmění družstva: 50.000,- Kč Základní členský vklad: 5.000,- Kč Údaje o zřízení družstva: Usnesením ustavující členské schůze družstva konané dne 23.6.1994 osvědčené notářským zápisem - notářem JUDr. Evou Jaklovou, se sídlem Praha l, Konviktská 18 pod č.j. N 70/94, NZ 62/94 bylo schváleno ustavení družstva a zároveň schváleny stanovy družstva.

Bytové družstvo se zrušuje s likvidací ke dni 10.09.2007


Poslední aktualizace dat: 10.02.2012. Aktualizovat data