"Bytové družstvo Filipova 2019", družstvo

ČR - Hlavní město Praha - Praha 11


Sídlo

Praha 11, Filipova 2019, PSČ 148 00

"Bytové družstvo Filipova 2019", družstvo - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 62409280

Zapsáno: 12.12.1994 (spisová značka Dr 2065 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 63 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Filipova 2019", družstvo podniká v následujících oborech:

  • Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, poskytování základní služby spojené s pronájmem.

Firmy na stejné adrese:

Představenstvo

Ing. Vladimír Markup - předseda, fyzická osoba

Praha 4, Filipova 2019

funkce: Představenstvo
JUDr. Eduard Bruna, fyzická osoba

Čelákovice, Fučíkovy domy 1489

funkce: Člen představenstva
Člen představenstva: PhDr. Dana Burešová Filipova 2019, Praha 4
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Základní jmění družstva: 63 000,- Kč Základní členský vklad: 3 000,- Kč Způsob zastupování za družstvo: Jménem představenstva jedná navenek předseda a jeden člen představenstva. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. Údaje o zřízení družstva: Usnesením ustavující členské schůze družstva konané dne 19. 10. 1994 osvědčené notářským zápisem notářkou JUDr.

Marcelou Rychlou, se sídlem v Praze pod č.j. N 135/94, NZ l25/94 bylo schváleno ustavení družstva a zároveň schváleny stanovy družstva.


Poslední aktualizace dat: 11.05.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.