"Bytové družstvo občanů domu Řehořova 26/962 v Praze 3",družstvo v likvidaci

ČR - Hlavní město Praha - Praha 3


Sídlo

Praha 3, Řehořova 962/26, PSČ 130 00

"Bytové družstvo občanů domu Řehořova 26/962 v Praze 3",družstvo v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 62409379

Zapsáno: 14.12.1994 (spisová značka Dr 2074 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Základní kapitál - 60 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo občanů domu Řehořova 26/962 v Praze 3",družstvo v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, poskytování základní služby spojené s pronájmem.

Představenstvo

JUDr. Alexandra Bauerová, fyzická osoba

Praha 3, Řehořova ul. 26/962

funkce: Místopředsedkyně
ZDENKO JENČOVSKÝ, fyzická osoba

Praha 3-Žižkov, Řehořova 962/26, PSČ 130 00

funkce: Předseda

Způsob jednání za družstvo: Jménem družstva jedná předseda nebo místopředseda družstva a to každý samostatně. Podepisování za družstvo se děje tak, že k názvu družstva připojí svůj podpis předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda .

Likvidace

ZDENKO JENČOVSKÝ, fyzická osoba

Praha 3-Žižkov, Řehořova 962/26, PSČ 130 00

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Základní jmění družstva: 60.000,- Kč Základní členský vklad: 6.000,- Kč Údaje o zřízení družstva: Usnesením ustavující členské schůze družstva konané dne 30.3.1994 osvědčené notářským zápisem notářem JUDr. Lubošem Maškem, se sídlem v Praze 1, Vodičkova 34 pod č.j. N 26/94, NZ 26/94 bylo schváleno ustavení družstva a zároveň schváleny stanovy družstva.

Rozhodnutím členské schůze bylo družstvo zrušeno s likvidací, a to ke dni 1.1. 2013


Poslední aktualizace dat: 11.05.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.