"Bytové družstvo vlastníků domů Sečská č. 1 a 3, Praha 10", družstvo

ČR - Hlavní město Praha - Praha 10


Sídlo

Praha 10, Sečská 1845/3, PSČ 100 00

"Bytové družstvo vlastníků domů Sečská č. 1 a 3, Praha 10", družstvo - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 62410482
záznam v živnostenském rejstříku: Bytové družstvo vlastníků domů Sečská č.1 a 3, družstvo

Zapsáno: 15.03.1995 (spisová značka Dr 2203 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 1 300Kč
  • Základní kapitál - 50 700Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo vlastníků domů Sečská č. 1 a 3, Praha 10", družstvo podniká v následujících oborech:

  • Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, poskytování základní služby spojené s pronájmem.

Představenstvo

Libor Vašátko, fyzická osoba

Praha 10, Sečská 1845/3

funkce: Člen
ve funkci od: 09.04.2001
Zuzana Míková, fyzická osoba

Praha 9, Dygrýnova 815/10

funkce: Místopředseda
Václav Kudrna, fyzická osoba

Praha 10, Sečská 1845/3

funkce: Předseda
PAVEL OTRADOVEC, fyzická osoba

Praha 10-Strašnice, Na výsluní 2307/20, PSČ 100 00

funkce: člen výboru
členství od: 18.06.2012
DANIEL SVOBODA, fyzická osoba

Praha 10-Strašnice, Sečská 1845/3, PSČ 100 00

funkce: člen představenstva
členství od: 19.06.2013

Jménem družstva jedná předseda nebo místopředseda, každý samostatně v plném rozsahu. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. Podepisování za družstvo se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu družstva připojí předseda nebo místopředseda nebo jiný zmocněný člen svůj podpis.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Způsob zastupování za družstvo: Jménem družstva jedná předseda nebo místopředseda, každý samostatně v plném rozsahu. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů předsta- venstva. Podepisování za družstvo se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu družstva připojí předseda nebo místopředseda nebo jiný zmocněný člen svůj podpis.

Základní jmění družstva: 50.700,- Kč Členský vklad: 1.300,- Kč Údaje o zřízení družstva: Usnesením ustavující členské schůze družstva konané dne 19.1.1995 osvědčené notářským zápisem, notářem Marií Chvalovou, se sídlem v Praze 3, Lucemburská 8/1496, pod č.j. N 13/95, NZ 13/95 bylo schváleno ustavení družstva a zároveň schváleny stanovy družstva.


Poslední aktualizace dat: 11.05.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.