HARMON s.r.o. - v likvidaci

ČR - Jihomoravský kraj - Brno


Sídlo

Brno, Přívrat/12, PSČ 616 00

HARMON s.r.o. - v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 62412311
záznam v živnostenském rejstříku: HARMON s.r.o. - v likvidaci

Zapsáno: 02.01.1995 (spisová značka C 68505 - Krajský soud v Brně)

Kapitál společnosti

  • Základní kapitál - 9 103 000Kč

Předmět podnikání

HARMON s.r.o. - v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Společníci s vkladem

SYNOT TIP, a.s., právnická osoba

Uherské Hradiště - Mařatice, Jaktáře 1475, PSČ 68601

vklad: 9 103 000Kč , splaceno: 9 103 000Kč , obchodní podíl: 100 %

Likvidace

Lenka Jeklová, fyzická osoba

Brno, Výstavní/14, PSČ 603 00

Likvidátor jedná jménem společnosti samostatně a podepisuje se tak, že k vyštěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis s označením likvidátor.

Statutární orgán

Lenka Jeklová, fyzická osoba

Brno, Výstavní/14, PSČ 603 00

funkce: jednatel
ve funkci od: 04.12.2009

Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 30.01.2014
ostatní skutečnosti:

Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.

Právním důvodem výmazu společnosti je ukončení likvidace.

Obchodní společnost PORS software s.r.o. se sídlem Školní náměstí 11, 573 01 Chrudim s e z a p i s u j e do obchod. rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C vložka 12050. Shora uvedená obchodní společnost byla původně zapsána v obchod. rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze v oddílu C vložka 34292. Usnesením ze dne 24. 2. 1997 rozhodl tamější soud o změně sídla této společnosti. Dle ust. § 200d) o.s.ř. obchodní rejstřík vede soud pro podnikatele, kterí mají své sídlo v obvodu tohoto krajského soudu. Protože v daném případě došlo ke změně sídla společnosti, byla věc předána Krajskému soudu v Hradci Králové, jako soudu příslušnému.

V obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze v odd. C, vložce 34292 s e v y m a z á v á společnost PORS software s.r.o. - IČO: 62 41 23 11 z obchodního rejstříku z d ů v o d ů : Výše uvedená obchodní společnost je nyní zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spis. značkou Rg C, vložka 12050 na základě změny sídla podnikání.

Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady dne 24.8. 2011 byla společnost HARMON s.r.o., IČ 62412311 zrušena s likvidací a současně byl jmenován likvidátor společnosti HARMON s.r.o. s účinností od 1.9.2011.


Poslední aktualizace dat: 01.02.2015. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.