" Boats CZ s.r.o. " v likvidaci

ČR - Hlavní město Praha - Praha 4


Sídlo

Praha 4, V lískách 1782

" Boats CZ s.r.o. " v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 62418556
záznam v živnostenském rejstříku: "Boats CZ s.r.o."v likvidaci

Zapsáno: 18.10.1994 (spisová značka C 32445 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Základní kapitál - 100 000Kč

Předmět podnikání

" Boats CZ s.r.o. " v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • zámečnictví
  • silniční motorová doprava nákladní
  • pronájem plavidel a sportovních potřeb
  • hostinská činnost
  • stavba lodí včetně oprav
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné
  • vnitrozemská vodní doprava
  • školící činnost v oboru lodní doprava
  • vydavatelská činnost

Statutární orgán

ing. Vladimír Toman, fyzická osoba

Praha 4-Krč, V lískách 1782

funkce: jednatel

Každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že kterýkoliv z jednatelů připojí k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti svůj podpis.

Likvidace

Bc. Ondřej Vokatý, fyzická osoba

Jablonec nad Nisou, Mšenská 26, PSČ 466 04

Společníci s vkladem

ing. Vladimír Toman, fyzická osoba

Praha 4-Krč, V lískách 1782

vklad: 100 000Kč , splaceno: 100 000Kč
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 20.09.2007
exekuce:

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 31. ledna 2005, č.j. 13 Nc 33801/2004-10, byla ve prospěch oprávněného: RAVIX, a.s., Trenčín, nám. Svätej Anny 15, Slovenská republika, IČO: 366 19 965, zast. JUDr. Antonínem Janákem, advokátem, Příbram I, nám. TGM 142, PSČ 261 01, k uspokojení pohledávky ve výši 1.148.003,32 Kč s přísl. nařízena exekuce na majetek povinného: Boats CZ, s.r.o. (dříve Česká lodní doprava, s.r.o.), Praha 4, V Lískách 1782, PSČ 140 00, iČO: 624 18 556. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor: JUDr. Dagmar Kuželová, Exekutorský úřad Praha 4 se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010, PSČ 142 01.


ostatní skutečnosti:

Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 21.12.2004 byla společnost zrušena s likvidací ke dni 1.1.2005 a tímto dnem vstoupila do likvidace.

Vymazává se ke dni nabytí právní moci usnesení o výmazu z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je skutečnost, že usnesením Městského soudu v Praze ze dne 19.2.2007, č.j. 99 K 31/2005-84, které nabylo právní moci dne 27.3.2007, byl zrušen konkurs na majetek úpadce po splnění rozvrhového usnesení.


Poslední aktualizace dat: 11.05.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.