"DARJA, spol. s r.o."

ČR - Jihočeský kraj - Strakonice


Sídlo

Strakonice, Velké nám. 4, PSČ 386 01

"DARJA, spol. s r.o." - detailní informace

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 62502140
záznam v živnostenském rejstříku: DARJA, spol. s r.o.

Zapsáno: 15.12.1994 (spisová značka C 4755 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál společnosti

  • Základní kapitál - 100 000Kč

Předmět podnikání

"DARJA, spol. s r.o." podniká v následujících oborech:

  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • Zprostředkovatelská činnost
  • Malířské a natěračské práce
  • Zednictví
  • Vodoinstalatérství
  • Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Statutární orgán

Dagmar Voštová, fyzická osoba

Strakonice, Na Ohradě 87, PSČ 386 01

funkce: Jednatel

Jménem společnosti jedná samostatně jednatel v plném rozsahu, vyjma případů, kdy jsou práva nebo rozhodnutí vyhrazena valné hromadě společníků společenskou smlouvou. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek jednatel a svůj vlastnoruční podpis.

Společníci s vkladem

Dagmar Voštová, fyzická osoba

Strakonice, Na Ohradě 87, PSČ 386 01

vklad: 50 000Kč , splaceno: 50 000Kč
Irena Holmanová, fyzická osoba

Strakonice, Mlýnská 1083, PSČ 386 02

vklad: 50 000Kč , splaceno: 50 000Kč
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 05.02.2003
ostatní skutečnosti:

Na základě usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16.5.2002, č.j. 12K 6/2001-85 o zrušení konkurzu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu a usnesení ze dne 10.6.2002, č.j. 12K 6/2001-98 o zproštění funkce správce konkurzní podstaty se obchodní společnost DARJA, spol. s r.o. se sídlem Velké nám. 4, 386 01 Strakonice, IČO 62502140 vymazává ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích včetně všech zapsaných skutečností.


Poslední aktualizace dat: 12.02.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.