KVATON spol. s r. o.

ČR - Plzeňský kraj - Kašperské Hory


Sídlo

Kašperské Hory, Nová 370, PSČ 341 92

KVATON spol. s r. o. - detailní informace

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 64358089
záznam v živnostenském rejstříku: KVATON spol. s r.o.

Zapsáno: 30.08.1995 (spisová značka C 6832 - Krajský soud v Plzni)

Kapitál společnosti

  • Základní kapitál - 100 000Kč

Předmět podnikání

KVATON spol. s r. o. podniká v následujících oborech:

  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné
  • zpracování dřeva v režimu živnosti volné

Firmy v nichž je firma zainteresována

Demarkační linie, o.p.s.
Sídlo: Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, PSČ 335 01

Zakladatel obecně prospěšné společnosti

Statutární orgán

Antonín Zeman, fyzická osoba

Kašperské Hory, Náměstí 1, PSČ 341 92

funkce: jednatel

Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje jednatel b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jednatel s uvedením jména a funkce

Společníci s vkladem

Květoslava Zemanová, fyzická osoba

Kašperské Hory, Náměstí 1, PSČ 341 92

vklad: 100 000Kč , splaceno: 100 000Kč , obchodní podíl: 100 %
stav subjektu: Aktivní
exekuce:

Exekučním příkazem ze dne 7.3.2007, č.j. 039 EX 82/07-12, rozhodl soudní exekutor Mgr. Otakar Kořínek, Exekutorský úřad Praha 3 se sídlem Praha 8, Pobřežní 34, PSČ 186 00, o provedení exekuce postižením obchodního podílu 2. povinného Antonína Zemana, nar. 8.8.1950, jako společníka ve společnosti KVATON spol. s r. o.


ostatní skutečnosti:

Usnesením Okresního soudu v Klatovech z 24.10.2002, č.j. Nc 2930/2002-4 se nařizuje exekuce k vymožení peněžitého plnění povinného KVATON spol. s r.o. Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. Jitka Wolfová, Exekutorský úřad Plzeň-město. Soudní exekutor exekuním příkazem z 23.2.2004, č.j. Ex 717/02-42 rozhodl o provedení exekuce prodejem podniku povinného KVATON spol. s r. o. se sídlem 341 92 Kašperské Hory, Nová 370, identifikační číslo 643 58 089.

Usnesením Okresního soudu v Klatovech z 3.9.2002, č.j. Nc 2835/2002-6 se nařizuje exekuce k vymožení peněžitého plnění povinného KVATON spol. s r.o. Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. Jiří Doležal, Exekutorský úřad Plzeň-jih, se sídlem Plzeň, Koterovská 115. Soudní exekutor exekučním příkazem z 26.11.2002, sp.zn. Ex 982/02 rozhodl o provedení exekuce prodejem podniku povinného KVATON spol. s r.o., se sídlem Kašperské Hory, Nová 370, IČ 643 58 089.


Poslední aktualizace dat: 11.06.2012. Aktualizovat data