"NADACE MARTINY BEYEROVÉ"

ČR - Ústecký kraj - Teplice


Sídlo

Teplice, Ruská 1564/5, PSČ 415 01

"NADACE MARTINY BEYEROVÉ" - detailní informace

Právní forma: Nadace
IČ: 65607716

Zapsáno: 18.11.1998 (spisová značka N 15 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Nadační jmění - 500 000Kč

Účel nadace

"NADACE MARTINY BEYEROVÉ" podniká v následujících oborech:

  • Nadace bude poskytovat materiální a morální pomoc tělesně postiženým mladým občanům a mladým sportovcům, kteří se vinou vrozené vady, vážného onemocnění nebo úrazu stali invalidními a pomáhat jim k návratu ke sportovnímu životu v rámci soutěží tělesně postižených. Přispívat jim na sportovní vybavení a účast na soutěžích.

Správní rada

Libuše Musilová, fyzická osoba

Teplice, Jana Koziny 1375/12, PSČ 415 01

funkce: Člen správní rady - hospodář
členství od: 18.11.2008
Jaroslav Kubera, fyzická osoba

Teplice, Petra Bezruče 2656/17, PSČ 415 01

funkce: Místopředseda správní rady
členství od: 18.11.2008
ve funkci od: 18.11.2008
Mgr. Milan Zuna, fyzická osoba

Teplice, Ruská 1564/5, PSČ 415 01

funkce: Předseda správní rady
členství od: 18.11.2008
ve funkci od: 18.11.2008

Předseda správní rady je oprávněn jednat jménem nadace samostatně ve všech záležitostech týkajících se nadace a to jak ústně, tak písemně. Zejména je oprávněn samostatně podepisovat statut a činit veškeré právní úkony v souvislosti s nadačním rejstříkem. Hospodář nadace je oprávněn jednat za nadaci samostatně ve věcech finančních do výše 50.000,- Kč u jednotlivého případu. V ostatních případech se vyžaduje spolupodpisu předsedy nebo místopředsedy správní rady.

Dozorčí rada

Růžena Kašparová, fyzická osoba

Teplice, Ševčíkova 14, PSČ 415 01

funkce: Člen dozorčí rady
členství od: 02.01.2007
MUDr. Radovan Baier, fyzická osoba

Teplice, Na Červeném vrchu 2961, PSČ 415 01

funkce: Místopředseda dozorčí rady
členství od: 15.12.2008
ve funkci od: 15.12.2008
Josef Benda, fyzická osoba

Teplice, Purkyňova 2028, PSČ 415 01

funkce: Předseda dozorčí rady
členství od: 15.12.2008
ve funkci od: 15.12.2008

Zřizovatelé nadace,

Mgr. Milan Zuna, fyzická osoba

Teplice, Ruská 1564/5, PSČ 415 01

František Janouch, fyzická osoba

Novosedlice, Drahénská 59, PSČ 417 31

Ing. Karel Feix, fyzická osoba

Teplice, Svojsíkova 2928/4, PSČ 415 01

MUDr. Radovan Baier, fyzická osoba

Teplice, Na Červeném vrchu 2961, PSČ 415 01

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 07.09.2013. Aktualizovat data