Anton Kellner

ČR - Plzeňský kraj - Kašperské Hory


Místo podnikání

Kašperské Hory, Besední 224, PSČ 341 92

Bydliště

Kašperské Hory, P. Bezruče 224, PSČ 341 92

Anton Kellner - detailní informace

Právní forma: Podnikatel - fyzická osoba - zapsaný v obchodním rejstříku
IČ: 69442991
záznam v živnostenském rejstříku: Anton Kellner

Zapsáno: 28.01.2000 (spisová značka A 12048 - Krajský soud v Plzni)

Předmět podnikání

Anton Kellner podniká v následujících oborech:

  • hostinská činnost
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 10.01.2007
ostatní skutečnosti:

Podnikatel: Anton Kellner, trvale bytem Slovenská republika, 91700 Trnava, V. Clementisa 2, státní přísl. Slovenská republika

Vymazává se podnikatel fyzická osoba Anton Kellner, dat. nar. 3. 3. 1970, podnikající pod obchodní firmou Anton Kellner na adrese Kašperské Hory, P. Bezruče 224, okres Klatovy, identifikační číslo 694 42 991, z obchodního rejstříku. Výmaz se provádí na návrh podnikatele z důvodu získání trvalého pobytu na území České republiky.


Poslední aktualizace dat: 22.06.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.