Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

ČR - Jihočeský kraj - Písek


Sídlo

Písek-Budějovické Předměstí, Tylova 2391, PSČ 397 01

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 - detailní informace

Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: 70890889
záznam v živnostenském rejstříku: Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Zapsáno: 13.10.2001 (spisová značka Pr 9 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Doplňková činnost

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 podniká v následujících oborech:

 • realitní činnost - pronájem nebytových prostor, tělocvičen a školních hřišť na dobu určitou maximálně však na 1 školní rok bez souhlasu zřizovatele, půjčování školních a ostatních zařízení pro sportovní a společenské účely do 30 dnů bez souhlasu zřizovatele
 • hostinská činnost - stravování cizích strávníků
 • mimoškolní výchova a vzdělávání
 • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
 • vydavatelské a nakladatelské činnosti
 • pronájem a půjčování movitých věcí do 30 dnů bez souhlasu zřizovatele
 • výuka jazyků
 • masérské, rekondiční a regeneračníslužby

Předmět činnosti podnikání

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 podniká v následujících oborech:

 • 1. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanovením Části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu vzdělávání.
 • 2. Základní škola poskytuje základní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou druhou, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k základnímu vzdělávání.
 • 3. Zařízení školního stravování - školní jídelna poskytuje školní stravování, její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování. Organizace poskytuje zaměstnancům škol a školských zařízení závodní stravování v souladu s platnými předpisy.
 • 4. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k zájmovému vzdělávání.
 • 5. Školní klub poskytuje zájmové vzdělávání, jeho činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k zájmovému vzdělávání.

Statutární orgán

Mgr. Pavel Koc, fyzická osoba

Protivín, Luční 668, PSČ 398 11

funkce: ředitel
ve funkci od: 01.08.2011

Ředitel organizace jedná jménem organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k názvu organizace připojí vlastnoruční podpis. Jiná osoba je oprávněna jednat za organizaci jen na základě a v rozsahu pravomocí vyplývajících jí z vnitřního organizačního předpisu organizace nebo na základě písemného zmocnění uděleného jí ředitelem organizace. Ke svému podpisu pak připojí vyznačení svého zmocnění.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 23.05.2014. Aktualizovat data