Základní škola a Mateřská škola Malešov, okres Kutná Hora

ČR - Středočeský kraj - Malešov


Sídlo

Malešov, Žižkovo nám. 107, PSČ 285 41

Základní škola a Mateřská škola Malešov, okres Kutná Hora - detailní informace

Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: 75032902
záznam v živnostenském rejstříku: Základní škola a Mateřská škola Malešov, okres Kutná Hora

Zapsáno: 13.02.2003 (spisová značka Pr 335 - Městský soud v Praze)

Předmět činnosti podnikání

Základní škola a Mateřská škola Malešov, okres Kutná Hora podniká v následujících oborech:

  • mateřská škola
  • účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v ust. § 5 zák. č. 29/1984 Sb. o soustavě základních a středních škol ( školský zákon ) v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. o základní škole v platném znění
  • účel a předmět činnosti školní družiny je vymezen ust. § 20 zák. 76/1978 Sb. ČNR o školských zařízeních v platném znění
  • účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen ust. § 39 zák. č. 76/1978 Sb. ČNR o školských zařízeních v platném znění

Statutární orgán

Mgr. Dana Fenclová, fyzická osoba

Malešov 236, PSČ 285 41

funkce: ředitel
ve funkci od: 13.02.2003

Způsob jednání za příspěvkovou organizaci: Za příspěvkovou organizaci jedná její ředitelka, a to samsotatně a tak, že k tištěnému nebo napsanému názvu příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 17.04.2013. Aktualizovat data