Thai Nguyen Van

Bydliště

Vietnam

Místo podnikání

Nová Role, Děpoltovice 46, PSČ 362 25

IČ: 61775673