"Severočeské centrum ekologických služeb" s.r.o.

Sídlo

Ústí nad Labem, Velká hradební 61
Firmy v nichž je firma zainteresována

SCES - měření emisí, spol. s r.o.
Sídlo: Liberec, tř.M.Horákové 7, PSČ 460 01