"ORLEN OCHRONA" SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŠCIA

Sídlo

PŁOCK, CHEMIKÓW 7, PSČ 09-411, Polská republika

IZO: 611000725

Firmy v nichž je firma zainteresována

ORLEN Ochrona Sp. z o. o., organizační složka v České republice
Sídlo: Litvínov-Záluží 1, PSČ 436 01