"Federace rodičů a přátel sluchově postižených" IČO OO4 998 ll

Sídlo

se sídlem Praha 5, Hábova l57l , registrované Min. vnitra ČR ode dne 23.3.9O


Firmy v nichž je firma zainteresována

Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené s.r.o.
Sídlo: Praha 13, Hábova 1571, PSČ 155 00