"KOELNER" Spólka Akcyjna

Sídlo

61-416 Wroclaw, ul. Kwidzyn'ska 6, Polská republika
Firmy v nichž je firma zainteresována

KOELNER CZ, s.r.o.
Sídlo: Moravská Ostrava a Přívoz, Palackého 1154/76A, PSČ 702 00