"AMBRA" SPOĹKA AKCYJNA, IČO 06054698

Sídlo

Warszawa, Pulawska 336, PSČ 028 19, Polská republika
Firmy v nichž je firma zainteresována

Soare sekt a.s.
Sídlo: Zaječí, U vily 480, PSČ 691 05