"POLONIA CUP" SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Sídlo

Polská republika, kraj Slaskie, okres Tarnogórski, město Tarnowskie Gory, místo Tarnowskie Gory, číslo KRS 0000129772


Firmy v nichž je firma zainteresována

MOTO CUP s.r.o.
Sídlo: Brno-jih, Staré náměstí 303/33, PSČ 619 00