'JP'

Bydliště

Praha 4, Falťanova 552, PSČ 140 00

Místo podnikání

Praha 8, Na Stírce 552, PSČ 182 00

IČ: 41106911