"HART" SPÓLKA S OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Sídlo

Opole, Morcinka 43, PSČ 455 31, Polská republika
Firmy v nichž je firma zainteresována

HART sp. z o.o., organizační složka
Sídlo: Sviadnov, Ostravská 494, PSČ 739 25