- DENIS - informační a zprostředkovatelská kancelář

Bydliště

Ústí nad Labem, Reslova 25

Místo podnikání

Horní Maršov, Za Vodou 25, PSČ 542 26

IČ: 15151361