Podnik byl založen rozhodnutím ministra hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ČSSR č. 12/1988 ze dne 27.6.1988.

Sídlo

Praha 1, Na Františku 32, PSČ 110 15
Firmy v nichž je firma zainteresována

SFINX smaltovny a závody na kovové zboží
Sídlo: České Budějovice