Stavebně  mechanizační podnik České Budějovice, státní podnik v likvidaci

Sídlo

Č. Budějovice

IČ: 00173380