Ing. František Odstrčil

Mapa

Brno, Čápkova 19/12a


Ing. František Odstrčil zainteresován/a ve firmách

" Čápkova 12a, bytové družstvo" - v likvidaci (ičo 26892111) - Družstvo
Představenstvo - místopředseda Ing. František Odstrčil
Ve funkci od: 16.06.2003
Členem od: 16.06.2003

Způsob jednání jménem družstva: Jménem družstva jedná navenek předseda. Předseda je oprávněn sám zavazovat družstvo do výše částky Kč 10.000,- v rozsahu běžného provozu družstva, běžných oprav a údržby majetku družstva. K právním úkonům přesahujícím uvedený limit 10.000,- Kč potřebuje předseda souhlas alespoň jednoho místopředsedy. K právním úkonům přesahujícícm částku Kč 50.000,-. přitom potřebují předchozí souhlas členské schůze. Právní úkony, pro které je předepsána písemnáforma, podepisuje za družstvo předseda a místopředseda družstva.

Čápkova 12a, Brno společenství vlastníků jednotek (ičo 29202183) - Společenství vlastníků jednotek
Statutární orgán - člen Ing. František Odstrčil
Členem od: 07.10.2009

Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.