Mgr. Jiří Pospíšil

Mapa

Prostějov, Tylova/20, PSČ 796 01


Mgr. Jiří Pospíšil zainteresován/a ve firmách

Družstvo VLABYT, Tylova 18,20,22 Prostějov, družstvo (ičo 25307894) - Družstvo
Představenstvo - předseda družstva Mgr. Jiří Pospíšil

Způsob jednání za družstvo: Družstvo zastupují při jednání vůči třetím osobám ,před soudy a jinými orgány předseda představenstva a ostatní členové představenstva, přičemž mohou jednat samostatně. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za představenstvo vždy předseda a jeden z členů představenstva. V případě nepřítomnosti předsedy zásadně oba členové představenstva. Právní úkony podepisují podle podpisového vzoru tak, že ke svým podpisům připojí otisk razítka družstva.

.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. (ičo 26224178) - Společnost s ručením omezeným
Dozorčí rada - člen dozorčí rady Mgr. Jiří Pospíšil
Členem od: 09.06.2011