Pavel Juříček

Mapa

Brno, Čápkova 12a, PSČ 602 00


Pavel Juříček zainteresován/a ve firmách

" Čápkova 12a, bytové družstvo" - v likvidaci (ičo 26892111) - Družstvo
Představenstvo - předseda Pavel Juříček
Ve funkci od: 16.06.2003
Členem od: 16.06.2003

Způsob jednání jménem družstva: Jménem družstva jedná navenek předseda. Předseda je oprávněn sám zavazovat družstvo do výše částky Kč 10.000,- v rozsahu běžného provozu družstva, běžných oprav a údržby majetku družstva. K právním úkonům přesahujícím uvedený limit 10.000,- Kč potřebuje předseda souhlas alespoň jednoho místopředsedy. K právním úkonům přesahujícícm částku Kč 50.000,-. přitom potřebují předchozí souhlas členské schůze. Právní úkony, pro které je předepsána písemnáforma, podepisuje za družstvo předseda a místopředseda družstva.